Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BEIRATKOZÁS

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Derecskei Tankerülete fenntartásában működő Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Sinay Miklós Tagiskolába történő beíratás.

Az iskola beiskolázási körzete: Monostorpályi, Hosszúpályi, Hajdúbagos közigazgatási területe

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016 tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2015. április 16 –án (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2015. április 17 –én (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

 

Tanköteles, azaz 2009. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,

  • gyermek nevére kiállított a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (LAKCÍMKÁRTYA),
  • TAJ kártya, anyakönyvi kivonat,
  • és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító ÓVODAI igazolást
  • Okmányirodában kiállított NEK-azonosítót,

(A diákigazolványhoz szükséges fényképet előzetesen kell elkészíttetni.)

  • 1.400,- Ft-ot, a diákigazolvány gyártási díját szükséges magukkal hozni.

A beiratkozáshoz a nyilatkozatok aláírásához mindkét szülő megjelenése szükséges!

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Derecskei Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

 

Beiratkozás helye: Hajdúbagos, Iskola u.18. (adminisztrátor iroda)

 

 

Beiskolázási körzetek

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal jogszabályi feladatainak eleget téve meghatározta és hirdetményben közzétette az általános iskolai beiratkozás időpontját. A Hajdú-Bihar megyei általános iskolai első osztályos tanulók beiratkozási időpontja a kormányhivatal honlapján az alábbi linken érhető el:

Hajdu-Bihar_megyei_altalanos_iskolak_felveteli_korzetei_2015

 

 

Erkölcs és hitoktatás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Sinay Miklós Tagiskolájában a 2015/16-os tanévben a hit- és erkölcstan oktatását a következő egyházi jogi személy vállalta.

Református egyház: Czeglédi Péter Pál

 

 

HIRDETMÉNY

 

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal illetékességi területén működő általános iskolák felvételi körzeteiről, valamint az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozásról

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése alapján meghatározta és közzétette az iskolák felvételi körzetét, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben közzéteszi az iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

 

Hajdú-Bihar megye illetékességi területén működő általános iskolák felvételi körzete közzétételre került a

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar honlapon.

 

Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 2015. április 14-17.

A beiratkozás időpontjának meghatározására jogosult szerv: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

A beiratkozás idejét meghatározó döntés ideje: 2015. február 28.

A beiratkozás helyszíne: az általános iskola székhelye, ahová a tanuló felvételt nyert.

Jogorvoslati eljárás:

- Az EMMI rendelet 83. § (3) bekezdése szerint az iskolai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni, és a 83. § (1) bekezdése szerint a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni kell.

- Az Nkt. 37. § (3) bekezdése b) pontja szerint a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással a szülő kérelmet nyújthat be az általános iskola fenntartójának. Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

- A kérelmet a felvételről vagy annak elutasításáról szóló döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet benyújtani.

- Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú

tanulót szülője képviselheti.

 

Debrecen, 2015. február 28.

 

 

 

Elérhetőségeink:

Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Sinay Miklós Tagiskolája

4273 Hajdúbagos, Iskola u. 18.

Tel: 52-567-258

Tel/Fax: 52-374-066

E-mail: sinay.miklos@gmail.com

Web: www.sinaymiklos.eoldal.hu

 

 

Térkép


Nagyobb térképre váltás